Interna SEO optimizacija web sajta kupimajicu.rs

Dubinska SEO analiza vebsajta
Analiza ključnih reči
Analiza konkurencije
Analiza povratnih linkova (backlinks)
PROMENE NA STRANICI (on-page)
Sređivanje metanaslova
Sređivanje metaopisa
Sređivanje sadržaja
Implementacija markacije schema.org
Sređivanje unutrašnje link strukture
Sređivanje H-tagova
301 redirekcije
Uklanjanje dupliranog sadržaja
Alt-tagovi na slikama
Implementacija hreflang petlji (za višejezične sajtove)
Kreiranje mape stranica sajta (sitemap.xml)
Prijavljivanje sitemap.xml na Google
Prijavljivanje sajta u Bing i Google Centralu
Integracija Google Analitike
Sređivanje brzine sajta
Optimizacija slika
Minifikacija JS , CSS
Integracija Google Tag menadžera + napredna analitika